+ Pan Jezus jest z nami +
+ więc któż przeciwko nam? +

Jak się zapisać do grupy modlitewnej:

Dwóch Serc

Prawdziwego Życia w Bogu


Szczęść Boże Bracie lub Siostro!

Dwoch Serc Prawdziwego Życia w Bogu grupa modlitewna Grupa powstała w 2007r. z inspiracji objawieniem Jezusa "Prawdziwe Życie w Bogu" m. in. na słowa Jezusa: "Vassulo, niech twoje grupy modlitewne zostaną nazwane grupami modlitewnymi Dwóch Serc, bo Nasze Serca są zjednoczone w Miłości i stanowią Jedno (2.08.91).
ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.

Charyzmatem naszej grupy modlitewnej jest dawanie świadectwa wszelkiemu napotkanemu stworzeniu, że Orędzia Pokoju i Miłości "Prawdziwe Życie w Bogu" spisane przez prorokinię Vassulę Ryden pochodzą od Boga (Jezus 22.10.96:"ogłaszaj Moje Orędzie z wiarą i odwagą"), ponieważ dzięki tym Orędziom każdy z nas nawrócił się na głębszą wiarę, polegającą na tym, że w sercach naszych zrodziła się wielka miłość do Jezusa i Maryi i ciągle się pogłębia, bo miłość Jezusa jest nieskończona. Każdy z nas pragnie żyć Słowem Bożym objawionym w tych Orędziach, które w całości pokrywa się z Biblią i ją naświetla Światłem Ducha Świętego [J 16,13].
Nasza grupa modlitewna jest głównie internetowa, ale jednoczymy się we wspólnych intencjach modlitewnych w Duchu Świętym zgodnie z zasadą - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ponieważ zgodnie z Ewangelią wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie [1 Kor 12,27]. Intencje modlitewne można przesłać e-mailem całej grupie, wtedy każdy modli się we własnym domu lub Kościele. Mile widziane są również propozycje wieczerników na żywo, raz w miesiącu dla osób z danego województwa lub dla wszystkich raz w roku. Jednoczymy się w internecie, aby docelowo grupa PŻWB - Prawdziwego Życia w Bogu była na tyle liczna, by w każdym województwie czy diecezji, byli chętni do spotkań na wspólnej modlitwie na żywo.
† Do grupy modlitewnej wstąpić może każdy Chrześcijanin †

JEZUS CHRYSTUS powiedział w Orędziach: "Chcę, abyście byli zjednoczeni pod przewodnictwem Piotra (Papieża) – wszyscy w jednej owczarni."(3.06.88) "Prawosławni! Katolicy! Protestanci! Należycie do Mnie wszyscy! Wszyscy jesteście JEDNO [Jako ludzie] w Moich Oczach. Ja nie robię żadnej różnicy"(27.10.87). "Każdy wysiłek, każdy krok do przodu uczyniony dla jedności jest trzykroć błogosławiony przez Ojca, przeze Mnie i przez Ducha Świętego. Niech to będzie wiadome. Powiedz o tym wszystkim, którzy pracują dla jedności i modlą się o nią"(19.06.95).
"Ja, Pan, mówię im:[grupom modlitewnym PŻWB] Błogosławię każdego z was. Błogosławię tych wszystkich, którzy wspomagają to Moje Boskie Orędzie, a w szczególności tym, którzy poświęcają Mi swój wolny czas. Moje wezwania nie będą daremne. Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was miłuję. Rozpowszechniajcie Moje Orędzie nawet wśród tych, którzy was wyśmieją. Módlcie się o oświecenie. Traktujcie się wzajemnie za równych sobie. Umiłowani, jestem Obecny w każdym Czasie. Ja, Jezus, kocham was wszystkich Miłością wieczną" (19.10.88). "Zjednoczcie się i bądźcie jedno, miłujcie się wzajemnie, wierzcie we Mnie, wierzcie w Moje Boskie Dzieła, bo Ja jestem zawsze z wami" (10.09.87). "Zaprosiłem wielu na Moją Ucztę, ale bardzo niewielu chce na Nią przyjść" (17.08.90).

Warunki uczestnictwa :
1. Wiara, że Orędzia "Prawdziwe Życie w Bogu" pochodzą od Boga i przeczytanie przynajmniej pierwszych 45 ich zeszytów (1 Tom) oraz zobowiązanie się do przeczytania wszystkich 110 zeszytów.
JEZUS:"wielu jest wezwanych, ale niewielu wybranych. Wierzyć to łaska dana przeze Mnie."(20.10.90); "Błogosławieni, którzy mają uszy, aby słuchać i błogosławieni prostego serca, przyjmujący Mojego Ducha Łaski z wiarą dziecka, bowiem w tych małych sercach Moje Słowo zakorzeni się."(1.05.89);
2. Nawrócenie na głębszą wiarę za sprawą tych Orędzi i chęć życia nimi - napisz swoje świadectwo w przynajmniej kilku zdaniach.
JEZUS:"Zjednoczcie serca z Moim Sercem i żyjcie naszymi Orędziami"(19.11.92);
MARYJA:"Popatrzcie! Jezus ujawnia Swe Orędzie poprzez słabe narzędzie, delikatny kwiat, który ukształtował, lecz wielu sprawujących posługi nie uwierzy. Wydają się nie rozumieć Nieskończonego Bogactwa Boga! Wielu z nich nie uwierzy, nawet jeśli zobaczy grzeszników wierzących i nawracających się! Ci grzesznicy wejdą do Królestwa Niebieskiego przed tymi sługami."(7.12.88)
3. Deklaracja odmawiania trzech modlitw codziennych od Jezusa i dziesiątki różańca.
4. Modlimy się w stałych intencjach o które prosił Jezus oraz w intencjach tej grupy i jej misji (intencje można przesyłać emailem).
5. Co pewien czas odnawiaj poświęcenie się Dwom Sercom : Jezusa i Maryi
JEZUS: "Poświęćcie się wszyscy Mojemu Najświętszemu Sercu oraz Niepokalanemu Sercu waszej Matki."(3.03.92)

Każdy kto przeczyta dzieło Boże "Prawdziwe Życie w Bogu" będzie najlepiej wiedział na czym polega duchowość Prawdziwego Życia w Bogu.

Sugestie dla grup modlitewnych Prawdziwego Życia w Bogu dane przez Vassulę Ryden - Jak się gromadzić na modlitwie? Propozycja przebiegu czuwania modlitewnego w grupie "Dwóch Serc"

grupa modlitewna PŻWB TLIG
Kontakt :
Abyśmy mogli Cię zapisać do Księgi Nawróconych, podaj Imię z Bierzmowania i Chrztu Świętego oraz Województwo swego zamieszkania i rok urodzenia. Potwierdź również że spełniasz i akceptujesz 5 warunków uczestnictwa i załącz swoje świadectwo nawrócenia choćby w kilku zdaniach.
Jeżeli należysz do innego Kościoła niż Rzymsko-Katolicki to zaznacz to, na wspólną modlitwę zapraszamy wszystkich Chrześcijan aby się jednoczyć w Duchu Świętym.

E-Mail : jan.antoni@duchprawdy.com

www.pzwb.duchprawdy.com